FLECO - First Laguna Electric Cooperative, Inc.

Call Us

(049) 5014478
09634891333 • 09338168117

Email Us

fleco_1973@yahoo.com

1973fleco@gmail.com

How's Our Service


Inilunsad ang survey na ito upang masukat ang antas ng inyong kasiyahan sa paninilbihan ng FLECO sa:

• Pagkabit ng serbisyo ng kuryente

• Bilis ng pagbalik ng kuryente mula sa biglaang pagkawala ng serbisyo

• Karanasan sa hindi normal na boltahe sa inyong lugar

• Bilis ng pagbalik ng kuryente sa mga naputulan matapos makapagbayad

• Paraan ng pakikitungo ng kawani sa serbisyong inihatid

Ang ibibigay ninyong rating ay makakatulong para lalong mapabuti ng FLECO ang serbisyo nito, makapaghatid sa inyo ng tamang kaalaman at mahikayat kayo sa pakikiisa para lalong mapalaganap ang programa ng pailaw sa kanayunan. Makakaasa po kayo na ang inyong mga kasagutan ay ituturing na kumpidensyal.

FLECO - First Laguna Electric Cooperative, Inc.

69701

Active Consumers

185

Expert Workers

5

Substations (55 MVA)

11

Area Offices

Frequently Asked Questions

You May Ask

1. Take the electronic Pre-Membership Education Seminar Exam(e-PMES)
2. Go to FLECO Main Office in Lumban, Laguna, and submit the required documents
3. House Wiring Inspection
4. Evaluation and Clearance
5. Payment (Over-the-Counter in FLECO Main Office)
6. Signing of the Memorandum of Agreement (MOA) or "Kasunduan" and issuance of membership ID
7. Processing of Connection Order
8. Installation of Meter
1. Application form with location map
2. Electrical Lay-out Plan with riser diagram and computation of loads (Original)
3. Electrical Permit and Certificate of Final Electrical Inspection (Original)
4. Fire Safety Inspection Certificate (Original)
5. 2 Pcs. 2x2 picture
6. 1 photocopy of Valid ID/CTC or Sedula
7. Photocopy of electric bill of nearest neighbor
8. Proof of Lot Ownership / Affidavit of Ownership
9. Notarized Letter of Undertaking (If Applicable)
10. Notarized Special Power of Attorney (If Applicable)
To receive FLECO announcements via text messages, register your mobile number. Text FLECO<space>ON<space>Account Number and send to 09338139504.

Example: FLECO ON 01-2345-6789
Upon registration, you may text the following codes to receive notifications:

POWER • Power Interruption Schedule / Advisories
INFO • Basic account information
BAL • Unpaid balances details
PAID • Previous payment details
HELP • To receive updated list of SMS Codes
Monday - Friday
8:00 AM - 5:00 PM
Closed on Holidays
Cavinti • Brgy. Poblacion, Cavinti, Laguna • Supervisor: Arlette G. Dereza

Pagsanjan • National Road, Brgy. Sampaloc, Pagsanjan, Laguna • Telephone Number: (049) 5017719 • Supervisor: Arlette G. Dereza

Kalayaan • National Road, Brgy. San Juan, Kalayaan, Laguna • Collection Head: Mark A. Sabeñano

Paete • Brgy. Bagumbayan, Paete, Laguna • Telephone Number: (049) 5572636 • Collection Head: Mark A. Sabeñano

Pakil • National Road, Brgy. Tavera, Pakil, Laguna • Supervisor: Aldwin G. Pascasio

Pangil • Public Market, Brgy. Isla, Pangil, Laguna • Supervisor: Aldwin G. Pascasio

Siniloan • Municipal Hall Complex, Brgy. Padre Burgos, Siniloan, Laguna • Telephone Number: (049) 8130858 • Supervisor: Aldwin G. Pascasio

Famy • National Road, Brgy. Tunhak, Famy, Laguna • Telephone Number: (049) 5729613 • Supervisor: Laurence P. Suazo

Mabitac • Brgy. Lucong, Mabitac, Laguna • Supervisor: Laurence P. Suazo

Sta. Maria • Brgy. Dos, Sta. Maria, Laguna • Supervisor: Laurence P. Suazo