FLECO - First Laguna Electric Cooperative, Inc.

Call Us

(049) 5014478
09634891333 • 09338168117

Email Us

fleco_1973@yahoo.com

1973fleco@gmail.com

Process Flow

Bilang bahagi ng “membership sanitation” ng FLECO, ang lahat ng mga kasaping namayapa na ay aalisin na sa ating “membership masterlist”. Inaanyayahan ang sinumang may kaugnayan o kamaganak ng namayapang kasapi na magpunta sa FLECO Main Office (Lumban, Laguna) upang maproseso ang pagpapalit ng pangalan. Gayundin ang mga nakabili ng “property” na dati nang may serbisyo ng kuryente na nagnanais mailipat sa kanyang pangalan ang “electric bill account”.


Go to FLECO Main Office in Lumban, Laguna, and submit the required documents:

1. Online Pre-Membership Education Seminar Certificate. (Makakukuha lamang nito matapos mag-seminar online sa sumusunod na link: https://fleco.com.ph/epms).

2. 1 Valid ID (Photocopy).

3. 1 pc. 2x2 Picture.

4. FLECO Bill/Statement of Account na papalitan.

5. Birth Certificate (Photocopy).

6. Processing & Membership Fee: P72.80.

7. Proof of Ownership. Magdala ng alinman sa mga “NAANGKOP” na dokumento:

• Death Certificate ng dating kasapi - kung ililipat ang pangalan sa asawa
• Waiver/Authorization Letter at Valid ID (Photocopy) mula sa dating kasapi o asawa/mga anak ng naiwang kasapi (kung patay na)
• Deed of Absolute Sale (photocopy) - kung nabili ang property “KASAMA ANG KUNTADOR”
• Notarized Sworn Affidavit o Affidavit of Ownership/Undertaking at iba pang pangsuportang dokumento upang magsuporta sa kahilingan na maipalipat ang pangalan ng kuntador

Kinakailangan din ang Authorization Letter mula sa nagnanais magpapalit ng pangalan kung ipauutos sa iba ang pagproseso ng kahilingan para sa Change Name.

FLECO - First Laguna Electric Cooperative, Inc.

69699

Active Consumers

185

Expert Workers

5

Substations (55 MVA)

11

Area Offices

Frequently Asked Questions

You May Ask

1. Take the electronic Pre-Membership Education Seminar Exam(e-PMES)
2. Go to FLECO Main Office in Lumban, Laguna, and submit the required documents
3. House Wiring Inspection
4. Evaluation and Clearance
5. Payment (Over-the-Counter in FLECO Main Office)
6. Signing of the Memorandum of Agreement (MOA) or "Kasunduan" and issuance of membership ID
7. Processing of Connection Order
8. Installation of Meter
1. Application form with location map
2. Electrical Lay-out Plan with riser diagram and computation of loads (Original)
3. Electrical Permit and Certificate of Final Electrical Inspection (Original)
4. Fire Safety Inspection Certificate (Original)
5. 2 Pcs. 2x2 picture
6. 1 photocopy of Valid ID/CTC or Sedula
7. Photocopy of electric bill of nearest neighbor
8. Proof of Lot Ownership / Affidavit of Ownership
9. Notarized Letter of Undertaking (If Applicable)
10. Notarized Special Power of Attorney (If Applicable)
To receive FLECO announcements via text messages, register your mobile number. Text FLECO<space>ON<space>Account Number and send to 09338139504.

Example: FLECO ON 01-2345-6789
Upon registration, you may text the following codes to receive notifications:

POWER • Power Interruption Schedule / Advisories
INFO • Basic account information
BAL • Unpaid balances details
PAID • Previous payment details
HELP • To receive updated list of SMS Codes
Monday - Friday
8:00 AM - 5:00 PM
Closed on Holidays
Cavinti • Brgy. Poblacion, Cavinti, Laguna • Supervisor: Arlette G. Dereza

Pagsanjan • National Road, Brgy. Sampaloc, Pagsanjan, Laguna • Telephone Number: (049) 5017719 • Supervisor: Arlette G. Dereza

Kalayaan • National Road, Brgy. San Juan, Kalayaan, Laguna • Collection Head: Mark A. Sabeñano

Paete • Brgy. Bagumbayan, Paete, Laguna • Telephone Number: (049) 5572636 • Collection Head: Mark A. Sabeñano

Pakil • National Road, Brgy. Tavera, Pakil, Laguna • Supervisor: Aldwin G. Pascasio

Pangil • Public Market, Brgy. Isla, Pangil, Laguna • Supervisor: Aldwin G. Pascasio

Siniloan • Municipal Hall Complex, Brgy. Padre Burgos, Siniloan, Laguna • Telephone Number: (049) 8130858 • Supervisor: Aldwin G. Pascasio

Famy • National Road, Brgy. Tunhak, Famy, Laguna • Telephone Number: (049) 5729613 • Supervisor: Laurence P. Suazo

Mabitac • Brgy. Lucong, Mabitac, Laguna • Supervisor: Laurence P. Suazo

Sta. Maria • Brgy. Dos, Sta. Maria, Laguna • Supervisor: Laurence P. Suazo