FLECO, Inc - Menu
Announcement
Announcement
Announcement
CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

Inilunsad ang survey na ito upang masukat ang antas ng inyong kasiyahan sa paninilbihan ng FLECO sa:

Ang ibibigay ninyong rating ay makakatulong para lalong mapabuti ng FLECO ang serbisyo nito, makapaghatid sa inyo ng tamang kaalaman at mahikayat kayo sa pakikiisa para lalong mapalaganap ang programa ng pailaw sa kanayunan. Makakaasa po kayo na ang inyong mga kasagutan ay ituturing na kumpidensyal.